تماس با ما

تلفن تماس: ۶۱ ۳۳۰ ۳۶۰ – ۰۵۱
تلفن پشتیبانی در ایام تعطیل : ۰۹۱۵۳۱۲۸۷۰۲
پست الکترونیک: info@kiantechig.ir
آدرس : مشهد – سیدرضی ۳۶